Κέντρο Έρευνας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Κρίσεων

Το Κέντρο Έρευνας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Κρίσεων (Κ.Ε.Κ.Α.Κ.) είναι το πρώτο ακαδημαϊκό κέντρο στην Ελλάδα που εστιάζει στη διεπιστημονική έρευνα, τον πολιτικό αντίκτυπο και την ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας σχετικά με τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Κρίσεις.

Το φάσμα των
ερευνητικών αντικειμένων μας

O Covid-19 ως κοινωνική κρίση αλλά και κρίση της δημόσιας υγείας
Κλιματική Αλλαγή και Περιβαλλοντική Κρίση
Ένοπλες συγκρούσεις, εκτοπισμοί και μετακινήσεις προσφύγων

Ιστορικές κακές πρακτικές/ δεοντολογικά διλήμματα στις κοινωνικές υπηρεσίες

Θεσμικός ρατσισμός και δομική ομοφοβία

Επανορθωτική, ανταποδοτική και μεταβατική δικαιοσύνη